🦅

Jejím revírem je obloha.

Její tempo je vražedně trapnomagické.

Její protivníci jsou komáři pod peřinou,
kuřince na botách
a nedostatek záchodové četby.

Supice z Moravy tancuje ve dne v noci.

Jejím úkolem je potěšit tě úsměvem.